Regionaal Ondernemings Instituut

Wij maken het verschil tussen ondernemen en ondernemen!

Historie

Vergroot de foto

Het ROI is op 27 oktober 1987 opgericht door Philips en de gemeente Stadskanaal. Aanleiding voor de oprichting was de verslechterde werkgelegenheidsituatie in de Kanaalstreek ten gevolge van de dreigende sluiting van de Philips-vestiging te Stadskanaal. In haar eerste bestaansjaar had het ROI als doel om Philips-medewerkers die voor zichzelf wilden beginnen te ondersteunen bij de start van het ondernemerschap. Na een succesvol eerste bestaansjaar werd de doelstelling verruimd.

De diensten werden niet meer beperkt tot Philips medewerkers en startende ondernemers, maar uitgebreid naar gevestigde ondernemers. Hierdoor sloten meerdere bedrijven en gemeenten zich bij het initiatief aan. Het ROI werd een samenwerkingsverband waarin bedrijven en overheden de krachten bundelden. Vandaag de dag is het ROI actief binnen een groot aantal gemeenten en wordt het ondersteund door vele toonaangevende bedrijven welke actief zijn binnen de regio Oost-Groningen.

Het doel van het ROI is om professioneel bedrijfsadvies bereikbaar te maken voor ondernemers die in verband met de daarmee gepaard gaande kosten in de regel niet terecht kunnen bij commerciële adviesbureaus. De advisering van deze groep ondernemers moet leiden tot het behouden en creëren van werkgelegenheid in de regio Oost-Groningen.