Regionaal Ondernemings Instituut

Wij maken het verschil tussen ondernemen en ondernemen!

Organisatie

Het Regionaal Ondernemings Instituut (ROI), opgericht in 1987, is een stichting die (startende) ondernemers in het MKB ondersteunt door het geven van bedrijfsadvies. De activiteiten van het ROI worden gesubsidieerd door het grotere bedrijfsleven en een aantal gemeenten.

Door deze financiële bijdragen zijn de eerste 8 adviesuren gratis en wordt professioneel bedrijfsadvies bereikbaar voor iedereen. In onderstaande alinea's stellen wij graag ons bestuur en onze adviseurs aan u voor.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor het beleid en alle activiteiten van het ROI. De raad bestaat uit:

  • Voorzitter de heer J. Kuin
    Burgemeester van de gemeente Pekela

 

Onze uitgangspunten

Het ROI hanteert bij haar werk de volgende uitgangspunten:

  • Het ROI dient altijd het belang van de ondernemer, ook als de introductie via een andere organisatie of instelling komt, zoals een bank of gemeente.
  • De middelen van het ROI worden ingezet om professioneel bedrijfsadvies laagdrempelig te maken voor ondernemers die in de regel niet terecht kunnen bij commerciële adviesbureaus. Het gaat hierbij om startende ondernemers en gevestigde bedrijven met financiële vraagstukken.
  • De dienstverlening van het ROI is beschikbaar voor ondernemers die gevestigd zijn binnen de gemeenten die een samenwerkingsverband zijn aangegaan met de stichting. ROI bedient ook ondernemers die bij het ROI geïntroduceerd worden door een bedrijf dat een samenwerkingsverband met de stichting is aangegaan.
  • Het ROI is een stichting die zonder winstoogmerk opereert en alle middelen inzet tot realisatie van haar doelstelling.

Jelle Hol

Jelle Hol studeerde economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hierna heeft hij vijftien jaren gewerkt binnen het bankwezen waaronder geruime tijd voor de ING Bank. Jelle heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van kredietverlening aan MKB bedrijven. Zijn creatieve instelling en focus op kansen maakt dat hij veel noorderlijke bedrijven aan financiering heeft geholpen. Hij gaat door waar anderen stoppen. Sinds 2017 is Jelle verbonden aan het ROI als adviseur. Met ingang van 2018 is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding bij het ROI.   

Frank Vogelzang

Frank Vogelzang studeerde Bedrijfskunde met als afstudeerrichting Small Business & Entrepreneurship aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn afstudeerstage doet hij een organisatorisch onderzoek binnen een middelgroot MKB bedrijf, hetgeen leidt tot een grondige reorganisatie. Na een aantal jaren voor dit bedrijf gewerkt te hebben treedt Frank in dienst van UNO Bedrijfsadvies te Zuidlaren, waar de werkzaamheden van het ROI destijds waren ondergebracht. 

Vanaf 2006 zet Frank het ROI zelfstandig voort. Sindsdien heeft hij vele projecten doorlopen en is hij specialist voor bedrijven in financiële moeilijkheden. Daarnaast voert hij samen met Jelle Hol de dagelijkse leiding over het ROI.

Jan de Vries

Jan de Vries is sinds 2017 werkzaam bij het ROI en is onze pater familias. Hij heeft jarenlange ervaring op het gebied van financieringen en doorziet de haalbaarheid van een plan als geen ander. Binnen het ROI zet hij zijn ervaring in om op efficiente wijze bedrijven aan financiering te helpen. Ook is hij goed in het gezamenlijk met de ondernemer bepalen van de stip aan de horizon en de vertaalslag daarvan naar een begroting.

Robert de Vries

Robert de Vries werkt sinds 2018 bij het ROI. Hij heeft na zijn studie bedrijfskunde onder meer bij de Rabobank en ING Bank gewerkt. Hij is een geboren en getogen Groninger en spreekt de taal van de ondernemers. Robert wil zijn kennis en ervaring inzetten om ondernemers verder te helpen in voor hun moeilijke situaties. Zijn daadkracht en doorzettingsvermogen maken hem een betrouwbare sparringpartner voor ondernemers.