Regionaal Ondernemings Instituut

Wij maken het verschil tussen ondernemen en ondernemen!

Organisatie

Het Regionaal Ondernemings Instituut (ROI), opgericht in 1987, is een stichting die (startende) ondernemers in het MKB ondersteunt door het geven van bedrijfsadvies. De activiteiten van het ROI worden gesubsidieerd door het grotere bedrijfsleven en een aantal gemeenten.

Door deze financiële bijdragen zijn de eerste 8 adviesuren gratis en wordt professioneel bedrijfsadvies bereikbaar voor iedereen. In onderstaande alinea's stellen wij graag ons bestuur en onze adviseurs aan u voor.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor het beleid en alle activiteiten van het ROI. Het raad bestaat uit:

  • Voorzitter de heer J. Kuin
    Burgemeester van de gemeente Pekela
  • Raadslid de heer G.J. Udding 
    Voormalig Districtsvoorzitter ING Bank N. - NL

Wegens het vertrek van een aantal leden is de stichting voornemens het aantal bestuursleden op korte termijn te verruimen.

Onze uitgangspunten

Het ROI hanteert bij haar werk de volgende uitgangspunten:

  • Het ROI dient altijd het belang van de ondernemer, ook als de introductie via een andere organisatie of instelling komt, zoals een bank of gemeente.
  • De middelen van het ROI worden ingezet om professioneel bedrijfsadvies laagdrempelig te maken voor ondernemers die in de regel niet terecht kunnen bij commerciële adviesbureaus. Het gaat hierbij om startende ondernemers en gevestigde bedrijven met financiële vraagstukken.
  • De dienstverlening van het ROI is beschikbaar voor ondernemers die gevestigd zijn binnen de gemeenten die een samenwerkingsverband zijn aangegaan met de stichting. ROI bedient ook ondernemers die bij het ROI geïntroduceerd worden door een bedrijf dat een samenwerkingsverband met de stichting is aangegaan.
  • Het ROI is een stichting die zonder winstoogmerk opereert en alle middelen inzet tot realisatie van haar doelstelling.

Frank Vogelzang

Frank Vogelzang studeerde Bedrijfskunde met als afstudeerrichting Small Business & Entrepreneurship aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn afstudeerstage doet hij een organisatorisch onderzoek binnen een middelgroot MKB bedrijf, hetgeen leidt tot een grondige reorganisatie. Na een aantal jaren voor dit bedrijf gewerkt te hebben treedt Frank in dienst van UNO Bedrijfsadvies te Zuidlaren, waar de werkzaamheden van het ROI destijds waren ondergebracht. 

Vanaf 2006 zet Frank het ROI zelfstandig voort. Sindsdien heeft hij vele projecten doorlopen en is hij specialist voor bedrijven in financiële moeilijkheden. Daarnaast voert hij de dagelijkse leiding over het ROI.