Regionaal Ondernemings Instituut

Wij maken het verschil tussen ondernemen en ondernemen!

Meerdere succesvolle dwangakkoorden voor (ex-)ondernemers

Toon alle praktijkcases

Voor meerdere (ex-)ondernemers is door het ROI succesvol een dwangakkoord aangeboden in het kader van art. 287a FW.

Voorbeeld 1:
In de eerste kwestie heeft het ROI namens de schuldenaar een minnelijk akkoord aangeboden aan al zijn schuldeisers. Het akkoord werd gefinancierd door een verkoop van de bedrijfsinventaris, een afkoop van een spaarpolis en een beschikbaar gesteld saneringskrediet. Uiteindelijk waren er drie schuldeisers niet bereid het voorstel te accepteren. Ondanks meerdere inspanningen om deze partijen alsnog te overtuigen van de goede intenties van het akkoord, bleven zij bij hun ingenomen standpunt. Derhalve zag het ROI zich genoodzaakt in het belang van de ex-ondernemer en de overige schuldeisers een dwangakkoord aan te bieden. De behandeling vond plaats op 30 augustus voor de Rechtbank te Groningen.

Voorbeeld 2:
In de tweede kwestie waren er slechts drie schuldeisers. De schulden waren ontstaan doordat de ondernemer prive-aansprakelijk was voor de schulden van zijn gefailleerde vennootschap. Na een lang onderhandelingstraject waren er uiteindelijk 2 schuldeisers bereid gevonden om het aangeboden voorstel te accepteren. De laatste schuldeiser had echter geen intentie om mee te werken aan het akkoord, aldaar zij in de veronderstelling was dat zij een hogere opbrengst kon verkrijgen. Om een doorbraak te forceren is ook in dit traject de zaak voorgelegd aan de rechtbank te Groningen. De behandeling vond plaats op 6 september 2012.

Voorbeeld 3:
Mede vanwege de algehele financiële malaise en door ziekte was de onderneming van vennoten al meerdere jaren onvoldoende rendabel. Hierdoor ontstonden er schulden. Door bemiddeling van het ROI is er een overname gerealiseerd waarbij er een deel van de verkoopopbrengst beschikbaar is gesteld om tot een akkoord met de schuldeisers te komen. Gedurende het minnelijke traject besloot één schuldeiser het faillissement van de VOF en vennoten aan te vragen. Hierop is er door het ROI versneld een verzoek tot toelating tot de WSNP in combinatie met een dwangakkoord ingediend. De rechtbank hield het faillissementsverzoek aan en behandelde eerst het dwangakkoord van de ondernemer. De behandeling van het dwangakkoord diende 20 april 2015.

 

Uitspraak
In alle zaken is de rechtbank uiteindelijk meegegaan in de argumentatie van het ROI, dat door weigering van het akkoord de belangen van zowel de schuldenaar als de overige schuldeisers ernstig werden geschaad. Het door het ROI aangeboden voorstel werd door de rechtbank dan ook als het maximaal haalbare voor alle partijen geacht en de weigerachtige schuldeisers werden alsnog beveelt in te stemmen met het aangeboden akkoord.

De afschrift van het vonnis in de zaken kunt u via onderstaande link bekijken. Uit privacy-overwegingen zijn de namen van betrokkenen en bedragen onherkenbaar gemaakt.

Vonnis 30 augustus 2012 (pdf)
Vonnis 6 september 2012 (pdf)
Vonnis 29 april 2015 (pdf)

Nieuws

Hoornstra winnaar eerste Ondernemingsprijs Kanaalstreek

Hoornstra Aannemingsmaatschappij is de winnaar..
hoornstra-winnaar-eerste-ondernemingsprijs-kanaalstreek

Hoornstra winnaar eerste Ondernemingsprijs Kanaalstreek

Ondernemersplein Onstwedde-Alteveer; Wim Anker spreekt!

Advocaat Wim Anker komt donderdag 30..
ondernemersplein-onstwedde-alteveer-wim-anker-spreekt

Ondernemersplein Onstwedde-Alteveer; Wim Anker spreekt!

Gemeenste Stadskanaal ontvangt 1,9 miljoen subsidie voor centrumplan!

Provincie Groningen stelt 1,9 miljoen euro..
gemeenste-stadskanaal-ontvangt-19-miljoen-subsidie-voor-centrumplan

Gemeenste Stadskanaal ontvangt 1,9 miljoen subsidie voor centrumplan!

Zorgen over leegstand Stadskanaal

STADSKANAAL - Door het vertrek van..
zorgen-over-leegstand-stadskanaal

Zorgen over leegstand Stadskanaal